Les nostres cases es basen en un model d’edificació eficient des del punt de vista energètic, incorporant criteris de sostenibilitat a més de construir emetent menys CO2 que el sistema de construcció tradicional, s’estalvia energia i es redueix l’impacte mediambiental i combatent el canvi climàtic.