Sí, els únics condicionants que imposa el sistema de cases prefabricades BCL dependran del model d’habitatge i el seu emplaçament. En la fase de disseny es té en compte la ubicació de la parcel·la, la qual cosa inclou l’anàlisi de la normativa local i la factibilitat del transport.