La tendència global està portant a una personalització del producte per al consumidor que cerca noves formes d’adquirir una casa pròpia. En aquest sentit BCL ofereix una experiència única de configuració partint des de la qualitat, el confort i la seguretat, cobrint totes les expectatives i eliminant les incerteses relatives al preu, termini, qualitat i garantia.